امروز: دوشنبه, 04 تیر 1397
محتوای خبر

نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی بیست و یکم مرداد:نفت هم ۴ تایی شد، هم ۶ تایی/اژدهای خاموش، رام شد/برد سرورانه!

21 مرداد 1396 کد خبر : 988618573

 

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی بیست و یکم مرداد به خبرهای فوتبالی اختصاص دارد.

 

به گزارش پیام دلیجان؛  تصاویر نیم‌ صفحه روزنامه‌های ورزشی بیست و یکم مرداد به خبرهای فوتبالی اختصاص دارد.

 

نفت هم 4 تایی شد، هم 6 تایی/اژدهای خاموش رام شد/برد سرورانه!

نفت هم 4 تایی شد، هم 6 تایی/اژدهای خاموش رام شد/برد سرورانه!

نفت هم 4 تایی شد، هم 6 تایی/اژدهای خاموش رام شد/برد سرورانه!

نفت هم 4 تایی شد، هم 6 تایی/اژدهای خاموش رام شد/برد سرورانه!

نفت هم 4 تایی شد، هم 6 تایی/اژدهای خاموش رام شد/برد سرورانه!

نفت هم 4 تایی شد، هم 6 تایی/اژدهای خاموش رام شد/برد سرورانه!

نفت هم 4 تایی شد، هم 6 تایی/اژدهای خاموش رام شد/برد سرورانه!

انتهای پیام/
تگها: نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی, بیست و یکم مرداد