امروز: یکشنبه, 06 خرداد 1397
محتوای خبر

گزارش تصویری// مراسم احیاء شب 19 ماه رمضان در نراق

15 تیر 1394 کد خبر : 988611068

به گزارش پیام دلیجان، مراسم احیاء شب نوزدهم ماه مبارک رمضان با حضور جمعی از شهروندان نراقی در مسجد امام حسن مجتبی (ع) این شهر برگزار شد.

 

مراسم احیاء شب 19 ماه رمضان در نراق

 

 

 

مراسم احیاء شب 19 ماه رمضان در نراق

 

 

 

مراسم احیاء شب 19 ماه رمضان در نراق

 

 

 

مراسم احیاء شب 19 ماه رمضان در نراق

 

 

 

مراسم احیاء شب 19 ماه رمضان در نراق

 

 

 

مراسم احیاء شب 19 ماه رمضان در نراق

 

 

 

مراسم احیاء شب 19 ماه رمضان در نراق

 

 

 

مراسم احیاء شب 19 ماه رمضان در نراق

 

 

 

مراسم احیاء شب 19 ماه رمضان در نراق

 

 

 

مراسم احیاء شب 19 ماه رمضان در نراق

 

 

 

مراسم احیاء شب 19 ماه رمضان در نراق

 

 

 

مراسم احیاء شب 19 ماه رمضان در نراق

 

 

 

مراسم احیاء شب 19 ماه رمضان در نراق

 

 

 

مراسم احیاء شب 19 ماه رمضان در نراق

 

 

 

مراسم احیاء شب 19 ماه رمضان در نراق

 

 

 

مراسم احیاء شب 19 ماه رمضان در نراق

 

 

 

مراسم احیاء شب 19 ماه رمضان در نراق

 

 

 

مراسم احیاء شب 19 ماه رمضان در نراق

 

 

 

مراسم احیاء شب 19 ماه رمضان در نراق

 

 

 

مراسم احیاء شب 19 ماه رمضان در نراق

 

 

 

مراسم احیاء شب 19 ماه رمضان در نراق

 

 

 

مراسم احیاء شب 19 ماه رمضان در نراق

 

 

 

مراسم احیاء شب 19 ماه رمضان در نراق

 

 

 

مراسم احیاء شب 19 ماه رمضان در نراق

 

 

 

مراسم احیاء شب 19 ماه رمضان در نراق

 

 

 

مراسم احیاء شب 19 ماه رمضان در نراق

 

 

 

مراسم احیاء شب 19 ماه رمضان در نراق

 

 

 

مراسم احیاء شب 19 ماه رمضان در نراق

 

 

 

مراسم احیاء شب 19 ماه رمضان در نراق

   

انتهای پیام/