امروز: یکشنبه, 30 اردیبهشت 1397
محتوای خبر

اجتماع عزاداران اربعین حسینی در امامزاده زبیده خاتون سلام الله علیه + تصاویر

25 آذر 1393 کد خبر : 98861283

به گزارش پیام دلیجان، این امامزاده که در هفت کیلومتری جنوب غربی شهر نراق قرار دارد هر سال پذیرای عزاداران حسینی در روز اربعین می باشد. مردم در این روز از نقاط مختلف شهرستان دلیجان و نیز شهر های مجاور به این امامزاده سفر کرده و در مراسم عزاداری اربعین حسینی شرکت می کنند ، همچنین جمع کثیری از مشتاقان و دلسوختگان حسینی صبح اربعین با پای پیاده از شهر نراق به سمت امامزاده عزیمت کرده تا اندکی از حسرت پیاده‌ روی آن‌ ها به مقصد کربلا فرو نشیند. 

 

در این مراسم برنامه های متنوعی از جمله سخنرانی ، مرثیه سرایی مداحان اهل بیت و عزاداری و سینه زنی ، قرائت زیارت و نماز روز اربعین و برپایی ایستگاه های صلواتی برای پذیرایی از عزاداران حسینی برگزار شد.

 

 

 

اربعین حسینی بی بی زبیده خاتون/نراق/آذر93

 

 

اربعین حسینی بی بی زبیده خاتون/نراق/آذر93

 

 

اربعین حسینی بی بی زبیده خاتون/نراق/آذر93

 

 

اربعین حسینی بی بی زبیده خاتون/نراق/آذر93

 

 

اربعین حسینی بی بی زبیده خاتون/نراق/آذر93

 

 

اربعین حسینی بی بی زبیده خاتون/نراق/آذر93

 

 

اربعین حسینی بی بی زبیده خاتون/نراق/آذر93

 

 

اربعین حسینی بی بی زبیده خاتون/نراق/آذر93

 

 

اربعین حسینی بی بی زبیده خاتون/نراق/آذر93

 

 

اربعین حسینی بی بی زبیده خاتون/نراق/آذر93

 

 

اربعین حسینی بی بی زبیده خاتون/نراق/آذر93

 

 

اربعین حسینی بی بی زبیده خاتون/نراق/آذر93

 

 

اربعین حسینی بی بی زبیده خاتون/نراق/آذر93

 

 

اربعین حسینی بی بی زبیده خاتون/نراق/آذر93

 

 

اربعین حسینی بی بی زبیده خاتون/نراق/آذر93

 

 

اربعین حسینی بی بی زبیده خاتون/نراق/آذر93

 

 

اربعین حسینی بی بی زبیده خاتون/نراق/آذر93

 

 

اربعین حسینی بی بی زبیده خاتون/نراق/آذر93

 

 

اربعین حسینی بی بی زبیده خاتون/نراق/آذر93

 

 

اربعین حسینی بی بی زبیده خاتون/نراق/آذر93

 

 

اربعین حسینی بی بی زبیده خاتون/نراق/آذر93

 

 

اربعین حسینی بی بی زبیده خاتون/نراق/آذر93

 

 

اربعین حسینی بی بی زبیده خاتون/نراق/آذر93

 

 

اربعین حسینی بی بی زبیده خاتون/نراق/آذر93

 

 

اربعین حسینی بی بی زبیده خاتون/نراق/آذر93

 

 

اربعین حسینی بی بی زبیده خاتون/نراق/آذر93

 

 

اربعین حسینی بی بی زبیده خاتون/نراق/آذر93

 

 

اربعین حسینی بی بی زبیده خاتون/نراق/آذر93

 

 

اربعین حسینی بی بی زبیده خاتون/نراق/آذر93

 

 

اربعین حسینی بی بی زبیده خاتون/نراق/آذر93

 

 

اربعین حسینی بی بی زبیده خاتون/نراق/آذر93

 

 

اربعین حسینی بی بی زبیده خاتون/نراق/آذر93

 

 

اربعین حسینی بی بی زبیده خاتون/نراق/آذر93

 

 

اربعین حسینی بی بی زبیده خاتون/نراق/آذر93

 

 

اربعین حسینی بی بی زبیده خاتون/نراق/آذر93

 

 

اربعین حسینی بی بی زبیده خاتون/نراق/آذر93

 

 

اربعین حسینی بی بی زبیده خاتون/نراق/آذر93

 

 

اربعین حسینی بی بی زبیده خاتون/نراق/آذر93

 

 

اربعین حسینی بی بی زبیده خاتون/نراق/آذر93

 

 

اربعین حسینی بی بی زبیده خاتون/نراق/آذر93

 

 

اربعین حسینی بی بی زبیده خاتون/نراق/آذر93

 

 

اربعین حسینی بی بی زبیده خاتون/نراق/آذر93

 

 

اربعین حسینی بی بی زبیده خاتون/نراق/آذر93

 

 

اربعین حسینی بی بی زبیده خاتون/نراق/آذر93

 

 

اربعین حسینی بی بی زبیده خاتون/نراق/آذر93

 

 

 

انتهای پیام/