امروز: پنج شنبه, 04 بهمن 1397
محتوای خبر

کارگاه قالی بافی زنان سرپرست خانوار در دلیجان افتتاح شد + عکس

20 بهمن 1393 کد خبر : 98861350

به گزارش پیام دلیجان، کارگاه قالی بافی زنان سرپرست خانوار "گروه همیار زنان ترمه بافت" با همکاری اداره بهزیستی و صندوق مهر امام رضا(ع) شهرستان دلیجان راه اندازی شده است و در زمینه  قالی بافی و گلیم بافی  فعالیت می کند.

 

گروه همیار زنان ترمه بافت سرپرست خانوار با سرمایه اولیه 250 میلیون ریال در مکانی به مساحت 50 متر مربع تشکیل شده است و با تشکیل این گروه همیار، 5 زن سرپرست خانوار توانمند شده و در این بخش شاغل می باشند.

 

 

 

افتتاح کارگاه قالی بافی زنان سرپرست خانوار/ دلیجان/ بهمن93

 

 

 

 

افتتاح کارگاه قالی بافی زنان سرپرست خانوار/ دلیجان/ بهمن93

 

 

 

 

افتتاح کارگاه قالی بافی زنان سرپرست خانوار/ دلیجان/ بهمن93

 

 

 

 

افتتاح کارگاه قالی بافی زنان سرپرست خانوار/ دلیجان/ بهمن93

 

 

 

 

افتتاح کارگاه قالی بافی زنان سرپرست خانوار/ دلیجان/ بهمن93

 

 

 

 

افتتاح کارگاه قالی بافی زنان سرپرست خانوار/ دلیجان/ بهمن93

 

 

 

 

افتتاح کارگاه قالی بافی زنان سرپرست خانوار/ دلیجان/ بهمن93

 

 

 

 

افتتاح کارگاه قالی بافی زنان سرپرست خانوار/ دلیجان/ بهمن93

 

 

 

 

افتتاح کارگاه قالی بافی زنان سرپرست خانوار/ دلیجان/ بهمن93

 

 

 

 

افتتاح کارگاه قالی بافی زنان سرپرست خانوار/ دلیجان/ بهمن93

 

 

 

 

افتتاح کارگاه قالی بافی زنان سرپرست خانوار/ دلیجان/ بهمن93

 

 

 

 

افتتاح کارگاه قالی بافی زنان سرپرست خانوار/ دلیجان/ بهمن93

 

 

 

 

افتتاح کارگاه قالی بافی زنان سرپرست خانوار/ دلیجان/ بهمن93

 

 

 

 

افتتاح کارگاه قالی بافی زنان سرپرست خانوار/ دلیجان/ بهمن93

 

 

 

 

افتتاح کارگاه قالی بافی زنان سرپرست خانوار/ دلیجان/ بهمن93

 

 

 

 

افتتاح کارگاه قالی بافی زنان سرپرست خانوار/ دلیجان/ بهمن93

 

 

 

 

افتتاح کارگاه قالی بافی زنان سرپرست خانوار/ دلیجان/ بهمن93

 

 

 

 

افتتاح کارگاه قالی بافی زنان سرپرست خانوار/ دلیجان/ بهمن93

 

 

 

 

افتتاح کارگاه قالی بافی زنان سرپرست خانوار/ دلیجان/ بهمن93

 

 

انتهای پیام/