امروز: یکشنبه, 30 اردیبهشت 1397
محتوای خبر

نبود پیاده رو در خیابان امام خمینی شهر دلیجان

30 خرداد 1395 کد خبر : 988614500

ورودی خیابان امام از طرف جاده اصفهان، از میدان سپاه تا خیابان عبدالهادی، تنها محل خیابان امام می باشد که فاقد پیاده رو است.

تقاضا دارم دستور فرمایید نسبت به جدول گذاری و ساخت پیاده رو اقدام کنید تا بدینوسیله محل پیاده رو توسط خودروها اشغال نشود.      

با تشکر وسپاس