امروز: یکشنبه, 06 خرداد 1397
محتوای خبر

آیین تودیع و معارفه فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی

24 اردیبهشت 1394 کد خبر : 98861613

به گزارش پیام دلیجان، به نقل از دیار آفتاب، در این آیین از زحمات سردار مهدی صدیقی تقدیر و سردار محسن کریمی به عنوان فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی معرفی شد.

 

 

آیین تودیع و معارفه فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی

 

 

 

آیین تودیع و معارفه فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی

 

 

 

آیین تودیع و معارفه فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی

 

 

 

آیین تودیع و معارفه فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی

 

 

 

آیین تودیع و معارفه فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی

 

 

 

آیین تودیع و معارفه فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی

 

 

 

آیین تودیع و معارفه فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی

 

 

 

آیین تودیع و معارفه فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی

 

 

 

آیین تودیع و معارفه فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی

 

 

 

آیین تودیع و معارفه فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی

 

 

 

آیین تودیع و معارفه فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی

 

 

 

آیین تودیع و معارفه فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی

 

 

 

آیین تودیع و معارفه فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی

 

 

 

آیین تودیع و معارفه فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی

 

 

 

آیین تودیع و معارفه فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی

 

انتهای پیام/