امروز: دوشنبه, 03 اردیبهشت 1397
محتوای خبر
20 دی 1395

حضرت معصومه(س)، اسوه پاکدامنی

حضرت معصومه(س)، اسوه پاکدامنی

آنچه که حضرت معصومه را فضیلت می دهد اطاعت و تسلیم بودن در مقابل حکم خدا و امام زمانشان است. عفت، عصمت، حیا، نجابت، ارتباط با خدا، زهد و تقوایی که حضرت داشتند.