امروز: دوشنبه, 28 خرداد 1397
محتوای خبر
22 دی 1395

آخرین وضعیت استیضاح آخوندی

آخرین وضعیت استیضاح آخوندی

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه درخواست استیضاح عباس آخوندی وزیر راه همچنان امضاهای کافی را دارد، گفت: طرح استیضاح وزیر نیرو نیز با ۴۰ امضا تقدیم هیات رئیسه مجلس شده است.