امروز: چهارشنبه, 04 اردیبهشت 1398
محتوای خبر
23 اسفند 1396

مدیر آموزش و پرورش شهرستان دلیجان خبر داد: اختصاص 11 واحد آموزشی برای اسکان مسافران نوروزی در دلیجان

مدیر آموزش و پرورش شهرستان دلیجان خبر داد: اختصاص 11 واحد آموزشی برای اسکان مسافران نوروزی در دلیجان

مدیر آموزش و پرورش شهرستان دلیجان از اختصاص 11 واحد آموزشی برای اسکان مسافران نوروزی در این شهرستان خبر داد.

5 فروردین 1395

تا پایان دور اول سفرهای نوروزی صورت گرفت؛ اسکان شش هزار مسافر نوروزی درمراکز اقامتی آموزش و پرورش دلیجان

تا پایان دور اول سفرهای نوروزی صورت گرفت؛ اسکان شش هزار مسافر نوروزی درمراکز اقامتی آموزش و پرورش دلیجان

مدیر آموزش و پرورش شهرستان دلیجان گفت: با پایان یافتن دور اول سفرهای نوروزی، بیش از شش هزار نفر روز مسافر نوروزی شامل مسافران فرهنگی، کارکنان دولت و مشاغل آزاد در شهرستان دلیجان اسکان داده شدند.