امروز: چهارشنبه, 28 آذر 1397
محتوای خبر
23 شهریور 1396

اعزام ورزشکار دلیجانی به مسابقات جهانی کیک بوکسینگ

اعزام ورزشکار دلیجانی به مسابقات جهانی کیک بوکسینگ

ورزشکار شایسته رشته کیک بوکسینگ دلیجانی بنابر دعوتنامه رسمی کمیته کیک بوکسینگ سبک wasco ایران به مسابقات جهانی اعزام شد.