امروز: یکشنبه, 06 خرداد 1397
محتوای خبر
29 خرداد 1396

بازدید ملی پوشان پرسپولیس از مرکز سمانه دودهک دلیجان+عکس

بازدید ملی پوشان پرسپولیس از مرکز سمانه دودهک دلیجان+عکس

اعضای تیم منتخب فوتبال تهران به همراه ملی پوشان پرسپولیس از مرکز نگهداری معلولین سمانه دودهک دلیجان بازدید کردند.