امروز: جمعه, 30 شهریور 1397
محتوای خبر
9 بهمن 1396

مدیریت بحران یا بحران مدیریت؟!

مدیریت بحران یا بحران مدیریت؟!

بار دیگر بحران مدیریت را تجربه کردیم که کانون آن در شهرداری و وزرات راه بود.بحران مدیریت معلول تنبلی و بی‌دغدغه بودن مدیران اشرافی است.