امروز: دوشنبه, 25 تیر 1397
محتوای خبر
3 دی 1396

یادداشت/ جیب مردم و تورم 8 درصدی

یادداشت/  جیب مردم و تورم 8 درصدی

یقینا با این بودجه، پروژه کارگزارانی دهه 70 مبنی بر له شدن مردم زیر چرخ توسعه تکرار خواهد شد، با این افزونه که توسعه‌ای هم در کار نیست!