امروز: جمعه, 22 آذر 1398
محتوای خبر
8 دی 1396

وفور سازه‌های مسکونی ناامن در استان مرکزی؛ زخمی به وسعت ۲۰۰۰ هکتار بر پیکر کهن دیار آفتاب/۲۵ درصد جمعیت استان در بافت‌های فرسوده سکونت دارند

وفور سازه‌های مسکونی ناامن در استان مرکزی؛ زخمی به وسعت ۲۰۰۰ هکتار بر پیکر کهن دیار آفتاب/۲۵ درصد جمعیت استان در بافت‌های فرسوده سکونت دارند

وسعت بافت فرسوده، سکونت‌گاه‌های غیر رسمی و بافت‌های ناکارآمد در سطح استان مرکزی ۲۰۰۰ هکتار است که ۲۵ درصد جمعیت استان را در دل خود جای داده است.