امروز: چهارشنبه, 21 آذر 1397
محتوای خبر
19 اسفند 1396

ورزشکار دلیجان عنوان سوم مسابقات ساواته قهرمانی کشور را کسب کرد

ورزشکار دلیجان عنوان سوم مسابقات ساواته قهرمانی کشور را کسب کرد

ورزشکار دلیجانی عنوان سوم مسابقات ساواته قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی را کسب کرد.

 

11 اسفند 1396

تیم دلیجان عنوان سوم مسابقات لیگ آزادگان بدمینتون دختران استان مرکزی را در اراک کسب کرد

تیم دلیجان عنوان سوم مسابقات لیگ آزادگان بدمینتون دختران استان مرکزی را در اراک کسب کرد

تیم دلیجان عنوان سوم دور برگشت مسابقات لیگ آزادگان بدمینتون دختران استان مرکزی را در اراک کسب کرد.