امروز: چهارشنبه, 03 بهمن 1397
محتوای خبر
11 دی 1396

یادداشت/فرهاد نظریان سامانی بستن تلگرام جامعه‌پذیر شد/کارد به استخوان رسیده؛ دولت همت کند/بستن یک کانال تگرامی مبنای تطهیر تلگرام نشود

یادداشت/فرهاد نظریان سامانی بستن تلگرام جامعه‌پذیر شد/کارد به استخوان رسیده؛ دولت همت کند/بستن یک کانال تگرامی مبنای تطهیر تلگرام نشود

 

آقایان دولتی بدانند که کارد به استخوان رسیده و همین شبکه های اجتماعی ضدانقلاب گریبان دولت را گرفته و درصدد ایجاد تحرک مخرب نه مسالمت آمیز اجتماعی علیه دولت هستند.
10 مرداد 1396

پشت‌پرده سهم خواهی اصلاح طلبان از دولت چیست؟

پشت‌پرده سهم خواهی اصلاح طلبان از دولت چیست؟

پس از انتخابات و به خصوص در روزهای اخیر صدای اصلاح‌طلبان در نقد انتخاب اعضای کابینه از سوی رئیس‌جمهور، بلند شده است و از گوشه و کنار در فضای مجازی و واقعیت به انذار و تبشیر دولت دوازدهم می‌پردازند.