امروز: سه شنبه, 02 بهمن 1397
محتوای خبر
2 اسفند 1396

قاچاقچیان کالا در دلیجان به6 میلیارد و 500میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند

قاچاقچیان کالا در دلیجان به6 میلیارد و 500میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند

رئیس شعبه ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق کالا وارز تعزیرات حکومتی دلیجان گفت: قاچاقچیان کالا به 6 میلیارد و 500 میلیون ریال جزای نقدی و مصادره کالا و وسایل نقلیه به نفع دولت محکوم شدند.

 

21 بهمن 1396

فرمانده انتظامی شهرستان دلیجان خبر داد :کشف محموله میلیاردی آسانسور قاچاق در دلیجان

فرمانده انتظامی شهرستان دلیجان خبر داد :کشف محموله میلیاردی آسانسور قاچاق در دلیجان

 فرمانده انتظامی شهرستان دلیجان از کشف یک محموله آسانسور خارجی قاچاق به ارزش سه میلیارد ریال در دلیجان خبر داد. 

19 فروردین 1396

قاچاقچیان کالا در دلیجان به 40 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند

قاچاقچیان کالا در دلیجان به 40 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند

قاضی تعزیرات حکومتی دلیجان گفت: قاچاقچیان کالا در این شهرستان در سال گذشته به 40 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند.

 

16 دی 1395

قاچاقچیان کالا در دلیجان به 30 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند

قاچاقچیان کالا در دلیجان به 30 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند

 قاضی تعزیرات حکومتی دلیجان گفت: قاچاقچیان کالا به 30 میلیارد ریال جزای نقدی و ضبط کالا به ارزش 27 میلیارد ریال محکوم شدند.

 

8 آبان 1395

قاچاقچیان کالا در دلیجان به 2میلیارد و 300 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند

قاچاقچیان کالا در دلیجان به 2میلیارد و 300 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند

قاضی تعزیرات حکومتی دلیجان گفت: 2 قاچاقچی کالا در این شهرستان به پرداخت 2 میلیارد و 300 میلیون ریال جزای نقدی، ضبط کالا و مصادره وسیله نقلیه محکوم شدند.

 

14 مهر 1395

قاچاقچیان کالا در دلیجان به 13 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند

قاچاقچیان کالا در دلیجان به 13 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند

 قاضی تعزیرات حکومتی دلیجان گفت: قاچاقچیان کالا در این شهرستان در نیمه نخست امسال به 13میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند.