امروز: چهارشنبه, 21 آذر 1397
محتوای خبر
19 اسفند 1396

ورزشکار دلیجان عنوان سوم مسابقات ساواته قهرمانی کشور را کسب کرد

ورزشکار دلیجان عنوان سوم مسابقات ساواته قهرمانی کشور را کسب کرد

ورزشکار دلیجانی عنوان سوم مسابقات ساواته قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی را کسب کرد.