امروز: چهارشنبه, 24 مهر 1398
محتوای خبر
21 اسفند 1396

مدیر آموزش و پرورش دلیجان خبر داد: راه یابی دانش آموزان دلیجانی به مرحله کشوری مسابقات علمی کاربردی

مدیر آموزش و پرورش دلیجان خبر داد:  راه یابی دانش آموزان دلیجانی به مرحله کشوری مسابقات علمی کاربردی

مدیر آموزش و پرورش دلیجان از راه یابی دانش آموزان دلیجانی به مرحله کشوری مسابقات علمی کاربردی خبر داد.

 

4 اردیبهشت 1395

مدیر آموزش و پرورش دلیجان تاکید کرد: ضرورت تلاش دستگاه های فرهنگی برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی

مدیر آموزش و پرورش دلیجان تاکید کرد: ضرورت تلاش دستگاه های فرهنگی برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی

 مدیر آموزش و پرورش دلیجان بر ضرورت تلاش دستگاه های فرهنگی به منظور پیشگیری از آسیب های اجتماعی تاکید کرد.