امروز: جمعه, 02 فروردین 1398
محتوای خبر
22 مهر 1395

ورود موج بارشی به کشور

ورود موج بارشی به کشور
لازم به ذکر است در مناطق شمال غرب ، سواحل شمالی و دامنه های البرز مرکزی از روز شنبه و در شمال شرق از روز یکشنبه تا روزهای پایانی هفته روند کاهش دما خواهیم داشت.