امروز: شنبه, 27 بهمن 1397
محتوای خبر
23 دی 1395

پردرآمدترین ورزشکار سال 2016 چه کسی بود؟

پردرآمدترین ورزشکار سال 2016 چه کسی بود؟

آیا پردرآمدترین ورزشکار سال ۲۰۱۶ رونالدو بوده است؟ پاسخ به این سوال، «خیر» است اما او در این مورد هم توانست مسی را پشت سر بگذارد.

 

7 دی 1395

معشوق فرح پهلوی چه کسی بود؟

معشوق فرح پهلوی چه کسی بود؟

بعد از مدتی که از ازدواج فرح و شاه گذشت، شاه عاشق زنی به نام «گیلدا صوفی» معروف به «طلا» شد و حتی ممکن بود فرح را طلاق داده و با گیلدا صوفی ازدواج کند از آن به بعد فرح با فریدون جوادی که دوست زمان تحصیل او بود رابطه نزدیکترى را شروع کرد.