امروز: پنج شنبه, 25 مرداد 1397
محتوای خبر
29 آذر 1395

چه کسانی نباید ژلوفن بخورند؟

چه کسانی نباید ژلوفن بخورند؟
ژلوفن استامینوفن و همچنین داروهای ضد انعقادی تداخل دارویی دارد و نباید همراه این داروها استفاده شود.