امروز: جمعه, 29 تیر 1397
محتوای خبر
19 مهر 1396

طرح کپه کاری و کاشت بادامچه در 10 هکتار از مراتع دلیجان آغازشد

طرح کپه کاری و کاشت بادامچه در 10 هکتار از مراتع دلیجان آغازشد

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دلیجان گفت: طرح کپه کاری و کاشت بادامچه در 10 هکتار از عرصه های ملی این شهرستان آغاز شد.