امروز: جمعه, 02 فروردین 1398
محتوای خبر
17 دی 1396

بودن یا نبودن «کنکور»؛ مساله این است

بودن یا نبودن «کنکور»؛ مساله این است

 

بودن یا نبودن کنکور هر روز محل بحث مسئولان و کارشناسان است. عده‌ای معتقدند به دلیل پر استرس بودن، کنکور باید حذف شود و عده‌ای معتقدند جایگزین بهتری برای کنکور نداریم.
27 مرداد 1395

حاشیه جنجالی تاثیر سوابق تحصیلی بعد از کنکور هم ادامه دارد

حاشیه جنجالی تاثیر سوابق تحصیلی بعد از کنکور هم ادامه دارد

بعد از حاشیه جنجالی میزان تاثیر سوابق تحصیلی و مصوبه مجلس، حال این موضوع به گونه‌ای دیگر داوطلبان را با چالش مواجه کرده است.