امروز: یکشنبه, 26 آذر 1396
محتوای خبر
2 اسفند 1393

چالش هاي بودجه و مسئوليت مجلس

چالش هاي بودجه و مسئوليت مجلس

رفتار انفرادي و پراکنده نمايندگان مجلس، هر چقدر هم که دلسوزانه باشد، نمي تواند بدون هماهنگي گروهي و بلندمدت از انسجام مناسب برخوردار باشد.

28 بهمن 1393

بعد از رحيمي نوبت کيست؟

بعد از رحيمي نوبت کيست؟

 فساد چه مالي و چه اخلاقي توسط هر انساني انجام شود، خجالت آور و مايه شرمندگي است و اگر فساد توسط مسئولي رخ دهد به مراتب خجالت آورتر و مايه شرمساري بيشتر است.

27 بهمن 1393

خطر بودجه اي که متحول نشده است

خطر بودجه اي که متحول نشده است

نگاهي به منابع کشور و حجم عظيم بودجه دولت و شرکت هاي دولتي نشان مي دهد که اگر عزم جدي و مديريتي جهادي در مسير هزينه کرد بودجه قرار گيرد، مي تواند اين منبع عظيم را به موتور محرک قدرتمندي براي رونق اقتصاد ايران تبديل کند.

26 بهمن 1393

توزيع عادلانه يارانه ها در گرو حذف يارانه مصرف بي رويه انرژي

توزيع عادلانه يارانه ها در گرو حذف يارانه مصرف بي رويه انرژي

يکي از چالش هاي فعلي هدفمندي يارانه ها، کسري منابع آن است که نمي تواند جوابگوي هزينه هاي آن از جمله يارانه نقدي، کمک به بخش توليد و سلامت باشد.

25 بهمن 1393

نکات حقوقي و سياسي بحران گرد و غبار در غرب کشور

نکات حقوقي و سياسي بحران گرد و غبار در غرب کشور

ريشه بحران گرد و غبار در خوزستان و غرب کشور را نبايد در غرب کشور و خوزستان، بلکه بايد در ترکيه و مذاکرات جدي با اين کشور جستجو و پيگيري نمود.

23 بهمن 1393

با انقلاب مي مانيم؟

با انقلاب مي مانيم؟

مردمي که ديروز به خيابان ها آمده بودند همه شان هم مشکلات اقتصادي را درک کرده و مي کنند و هم اگر سرصحبت با آن ها بازکنيم، از يک سري از فشارها و رفتارها ناراضي اند اما مي دانند که شرايط امروز و ايستادگي مقابل زياده خواهي هاي غرب، به خصوص در جريان مذاکرات هسته اي، به مثابه بيدار ماندن در شب قدر است و ماندن شان پاي استقلال کشور، سرنوشت انقلاب را رقم مي زند.

21 بهمن 1393

نا اهلان و نامحرمان انقلاب اسلامي

نا اهلان و نامحرمان انقلاب اسلامي

انقلاب اسلامي ايران امانت و يادگار امام راحل عظيم الشأن و ثمره خون شهداست که ارزشهاي مادي برآمده از فرهنگ الحادي و استبدادي مسلط بر جامعه را يکسره به کناري نهاده و ارزشهاي متکي بر فرهنگ توحيدي را با همه لوازمش برمي گزيند.

20 بهمن 1393

تدبيري براي مقابله با چماق کنگره

تدبيري براي مقابله با چماق کنگره

ناظران معتقدند که مذاکرات هسته اي ايران تنها نقطه اتکاي اوباما و دموکرات ها براي دستيابي به کارنامه اي است که در انتخابات 2017 رياست جمهوري آمريکا به کمک دموکرات ها بيايد.

19 بهمن 1393

ماموريت اتاق بازرگاني و فرصت هاي طلايي صادرات

ماموريت اتاق بازرگاني و فرصت هاي طلايي صادرات

در فضاي متلاطم بين المللي امروز که دشمنان و رقبا براي عدم حضور منطقه اي و بين المللي ايران مشکل آفريني مي کنند، ما خود نمي بايست از نظر داخلي فضايي را فراهم کنيم که موجب سستي در سرمايه گذاري، توليد داخلي و کاهش ارتقاء کمي و کيفي صادرات شود.

14 بهمن 1393

اهميت عبور از بحران نفتي

اهميت عبور از بحران نفتي

سال 1394 و نحوه مواجهه اقتصاد ايران با کاهش قيمت نفت را بايد به منزله مقطعي حساس در اثر گذاري بر موضوع هسته اي دانست.