امروز: جمعه, 27 مرداد 1396
محتوای خبر
30 خرداد 1395

مال حرام خورها، فتنه گر می شوند

مال حرام خورها، فتنه گر می شوند

تاریخ نشان داده است مال حرام خورها و دنیاطلبان، فتنه گر می شوند و بر علیه امام حق، خروج می کنند. دنیاطلبان یا فتنه جمل را رقم می زنند یا واقعه عاشورا را.

29 خرداد 1395

اعتراض به اعتدال مزورانه و منافقانه!!!

اعتراض به اعتدال مزورانه و منافقانه!!!

اگر یکی از این فیشهای حقوقی مربوط به دولت سابق بود و توسط حاج حسن روحانی کشف می شد، آنگاه تا پایان عمر اعتدالی خود، به مسئول دولت قبل می تاخت!

27 خرداد 1395

کدام مزخرف و فاجعه است؟!

کدام مزخرف و فاجعه است؟!

 

وقتی مسکن مهر مشکل قریب دو میلیون خانوار را حل کرده، آیا می شود آن را مزخرف و فاجعه دانست؟!

26 خرداد 1395

مرگ سازمان ملل با دلارهای نفتی!!!!

مرگ سازمان ملل با دلارهای نفتی!!!!

آمریکا در نگاه دولت غربگرای اعتدال به این ضرب المثل شبیه است، که گویند؛ از شخصی پرسیدند؛ به نظر تو چه کسی به همه محرم است؟ و یارو جواب داد «گاو» چون به همه شیر می دهد!

25 خرداد 1395

فرافکنی های ظریف!!

فرافکنی های ظریف!!

 تحریمها، اگر چنانچه به یک توافق رسیدند، درهمان روز توافق باید لغو بشود.

23 خرداد 1395

آیا آقای روحانی تضمین می دهد؟!

آیا آقای روحانی تضمین می دهد؟!

آژانس بین المللی انرژی اتمی از سازمان مللی که تحت فشار لابی های سعودی و صهیونیستی و برای تامین مالی خود، نام عربستان را از لیست قاتلان کودکان یمن خارج می کند مهمتر و مقتدرتر است که بتواند از درز اطلاعات هسته ای ایران جلوگیری کند

22 خرداد 1395

آقای رئیس جمهور!لازم است بدانید که ...

آقای رئیس جمهور!لازم است بدانید که ...

آقای روحانی :متاسفانه برخی رسانه ها در پرداختن به اقتصاد مقاومتی صرفا انتظارات جامعه را افزایش می دهند

20 خرداد 1395

شاه کلیدی به نام اقدام ،با چاشنی مقاومت

شاه کلیدی به نام اقدام ،با چاشنی مقاومت

مقام معظم رهبری :کلید حل مشکلات اقتصادی در لوزان و ژنو و نیویورک نیست.در داخل کشوراست

20 خرداد 1395

شــکر خــدا، یا کـدخـدا (آمریکا)

شــکر خــدا، یا کـدخـدا (آمریکا)

کسی که اعتقادش بر این است که مشکلات کشور تنها با مذاکره بان شیطان بزرگ حل می شود و در زمان تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری سال 92 آمریکا را کدخدای ده دانسته و می گفت؛ بستن با کدخدا راحت تر است، منظورش، شکرگزاری از خدا است، یا کدخدا؟!

19 خرداد 1395

پیرو امام، تنها عکس یادگاری داشتن نیست!!!

پیرو امام، تنها عکس یادگاری داشتن نیست!!!

سید حسن یادگار امام نیست. ایشان فرزند آن سید بزرگواری است که لحظه ای از امامن و خط امام جدا نشد و پس از رحلت امام هم، هیچگاه در حمایت از ولایت فقیه و رهبری امام خامنه ای کوتاهی ننمود و همواره با جریان اشرافی هاشمی رفسنجانی در دولت کارگزاران سازندگی مبارزه جدی داشت