امروز: یکشنبه, 26 آذر 1396
محتوای خبر
14 تیر 1395

آشنایی با یکی از اولین خلبانان زن در ایران

آشنایی با یکی از اولین خلبانان زن در ایران

قدسیه فرخزاد اهل شهر نراق یکی از اولین خلبانان زن در ایران است.

13 تیر 1395

شعاری که شعوری در ورای آن نیست!!!

شعاری که شعوری در ورای آن نیست!!!

حاج حسن روحانی که به شدت مجذوب تصویر کلید آمریکائیها شده بود، در زمان انتخابات ریاست جمهوری با چندین کلید به سفرها تبلیغاتی می رفت و در نهایت مردم به کلید سحرآمیز او با رأی 50 درصدی اعتماد کردند و ایشانخ هم قول دادند؛ "هم چرخ سانتریفیوژها را بچرخاند و هم چرخ اقتصاد کشور را"!

 

12 تیر 1395

چه می کنند این دهه هفتادی ها!

چه می کنند این دهه هفتادی ها!

استکبار جهانی ،داعش را ایجاد کرد تا امنیت اسرائیل را تامین نماید، اما زهی خیال باطل!

9 تیر 1395

راهکارهای افزایش معنویت و کارکردهای آن در زندگی

راهکارهای افزایش معنویت و کارکردهای آن در زندگی

معنویت جست وجوی مدام برای یافتن معنا وهدف زندگی است، و به عنوان انرژی، هدف، و آگاهی در زندگی نیز تعبیر شده است.                   

8 تیر 1395

استانداری که آبرویش رفت!

استانداری که آبرویش رفت!

مولای ما، بر روی فاصله سطرها هم حساس بود و برخی ها بر هدر رفت پانصد میلیون هم چشم می بندند!

30 خرداد 1395

مال حرام خورها، فتنه گر می شوند

مال حرام خورها، فتنه گر می شوند

تاریخ نشان داده است مال حرام خورها و دنیاطلبان، فتنه گر می شوند و بر علیه امام حق، خروج می کنند. دنیاطلبان یا فتنه جمل را رقم می زنند یا واقعه عاشورا را.

29 خرداد 1395

اعتراض به اعتدال مزورانه و منافقانه!!!

اعتراض به اعتدال مزورانه و منافقانه!!!

اگر یکی از این فیشهای حقوقی مربوط به دولت سابق بود و توسط حاج حسن روحانی کشف می شد، آنگاه تا پایان عمر اعتدالی خود، به مسئول دولت قبل می تاخت!

27 خرداد 1395

کدام مزخرف و فاجعه است؟!

کدام مزخرف و فاجعه است؟!

 

وقتی مسکن مهر مشکل قریب دو میلیون خانوار را حل کرده، آیا می شود آن را مزخرف و فاجعه دانست؟!

26 خرداد 1395

مرگ سازمان ملل با دلارهای نفتی!!!!

مرگ سازمان ملل با دلارهای نفتی!!!!

آمریکا در نگاه دولت غربگرای اعتدال به این ضرب المثل شبیه است، که گویند؛ از شخصی پرسیدند؛ به نظر تو چه کسی به همه محرم است؟ و یارو جواب داد «گاو» چون به همه شیر می دهد!

25 خرداد 1395

فرافکنی های ظریف!!

فرافکنی های ظریف!!

 تحریمها، اگر چنانچه به یک توافق رسیدند، درهمان روز توافق باید لغو بشود.